ครอบครัวไทย ร่วมใจ สู้ภัย โควิด-19 เราจะไม่ทิ้งกัน (ครั้งที่ 2)

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัท เอ็ม จี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เอเซีย จำกัด และ บริษัท เอ็ม จี (เกาหลี) จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด “ครอบครัวไทย ร่วมใจ สู้ภัย โควิด-19 เราจะไม่ทิ้งกัน” ณ บริเวณชุมชนแนวถนนสามัคคี ประชานิเวศน์ 3 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.ถึงเวลา 13.00 น. “ครอบครัวไทย ร่วมใจ สู้ภัย โควิด-19 เราจะไม่ทิ้งกัน”

© 2021 MG Entertainment
error: Content is protected !!